Prof. Dr. DİLEK TOPRAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. DİLEK TOPRAK

T: (0282) 250

M dtoprak@nku.edu.tr

W dtoprak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Aile Hekimliği
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ZEREN ÖZTÜRK G., EGİCİ M. T., TOPRAK D., ERDOĞAN A. M., Relationship Between Night Eating Disorders and Obesity, Ankara Medical Journal, vol. 18, pp. 117-122, 2018.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. ZEREN ÖZTÜRK G., ARDIÇ C., TOPRAK D., Frequency of polypharmacy and use of potentially inappropriate medications in the elderly, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, vol. 20, pp. 296-305, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. Uzan M. M., EGİCİ M. T., TOPRAK D., Sociodemographic Characteristics and Medical Conditions of Patients under Homecare Service, Journal of Academic Research in Medicine, vol. 7, pp. 117-121, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
4. ZEREN ÖZTÜRK G., EGİCİ M. T., BURKHARİ M. H., TOPRAK D., Association between body mass index and activities of daily living in homecare patients, Pakistan Journal of Medical Sciences, vol. 33, pp. 1479-1484, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. EGİCİ M. T., ZEREN ÖZTÜRK G., BURKHARİ M. H., TOPRAK D., Smoking Cessation with Medication and Behaviour Therapy, Pakistan Journal of Medical Sciences, vol. 33, pp. 1459-1462, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. TOPRAK D., Alkhobbi M., Photo Quiz: Abnormal Body Appearance, Eurasian Journal of Family Medicine, vol. 6, pp. 47-50, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN Erişim Linki
7. ZEREN ÖZTÜRK G., TOPRAK D., Kadın Sağlık Personellerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları, Konuralp Tıp Dergisi, vol. 9, pp. 58-62, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
8. ESEN M. F., TOPRAK D., Astım - Kardiyolojik Hastalık Profillendirmesi ve Hava Kalitesi Değerlendirmesi, Acibadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 8, pp. 110-117, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini
9. Zeren Öztürk G., TOPRAK D., Kadın Sağlık Personellerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları, Konuralp Tıp Dergisi, vol. 9, pp. 58-62, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
10. DOĞAN N., TOPRAK D., Trends in Suicide Mortality Rates for Turkey from 1987 to 2011: A Joinpoint Regression Analysis., Archives of Iranian Medicine, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. DOĞAN N., TOPRAK D., Female Breast Cancer Mortality Rates in Turkey, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 15, pp. 7569-7573, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. DOĞAN N., TOPRAK D., DEMİR S., Prevalence of Obesity and Associated Risk Factors in Afyonkarahisar-Turkey, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol. 31, pp. 122-132, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. TOPRAK D., DEMİR S., Treatment Choices of Hypertensive Patients in Turkey, Behavioral Medicine, vol. 33, pp. 5-10, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ZEREN ÖZTÜRK G., TOPRAK D., Sociodemographic Characteristics of Patients Registeredwith a Home Care Unit and an Evaluation of the HealthServices Offered, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, cilt 52, ss. 41-46, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. Duran Tak B., TOPRAK D., Birinci Basamakta Dislipidemilere Yaklaşım, Klinik Aktüel Tıp Kardiyoloji Forumu, cilt 8, ss. 1-10, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
3. TOPRAK D., Zeren Öztürk G., Meslektaşlarla İletişim (Konsultasyon, Sevk, İşbirliği, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt 8, ss. 156-162, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
4. ZEREN ÖZTÜRK G., TOPRAK D., Olgularla Ağrıya Yaklaşım, Klinik Tıp Aile Hekimliği Derisi, cilt 9, ss. 8-11, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. TOPRAK D., ZEREN ÖZTÜRK G., Meslektaşlarla İletişim (Konsültasyon, Sevk, İşbirliği), Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt 8, ss. 156-162, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki